Güncel Konularıyla Çevre IV

İÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin her yıl düzenlediği, “Güncel Konularıyla Çevre (GÜNCE’18)”, bu yıl 10 Mayıs 2018 tarihinde, İÜ Ali Rıza Berkem Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Etkinlik kapsamında eğitim ve araştırma ile ilgili bilgi paylaşımının artmasını, ortak çalışma alanlarının farkındalık yaratılarak gelişmesini hedeflemekteyiz. Artık dört yaşında olan etkinliğimizde, üniversitelerimizin lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerinin; çevre ile ilgili konu başlıklarındaki araştırmalarını sözlü ve poster sunumları olarak paylaşmalarını istiyoruz.

İlk iki GÜNCE’de, “sucul ekosistemler, ekoloji, eko-enerji, küresel ekolojik uygulamalar, kentleşme ve çevre sorunları, çevre ve ekonomi” ana başlıkları ile ilgili çalışmalar sunulmuştu. GÜNCE 2017’de ise “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals (SDGs)” temalı sunumlar dikkat çekmişti. Her yıl ayrı tema ile çalıştığımız bu etkinlik için, GÜNCE 2018 ana teması “Yenilenebilir Enerji & Plastikler & Biyoçeşitlilik” olarak belirlendi. Bu yıl GÜNCE’18 için, hem karasal hem de sucul ekosistemlerde global bir sorun olarak tanımlanan “plastikler” konusunda farkındalık oluşturmak asıl hedeftir. Dünyanın en büyük sorunu haline gelen enerji ihtiyacını, “yenilenebilir enerji kaynakları” ve “temiz enerji kaynakları” ile çevreye zarar vermeden çözebilmek ise ikinci ana başlık olarak belirlenmiştir. Tüm bu sorunları, biyoçeşitlilik üzerine etkilerini ve çözüm önerilerine ait çalışmaları bilimsel komite değerlendirecek; dereceye giren sunum sahipleri ödüllendirilecektir.
Etkinliğe katılım için ücret talep edilmemekte, katılımcılara “katılımcı sertifikası” verilmektedir.

GÜNCE’18 başarısında emeği olacak ve İÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ile ortak projeler üstlenecek üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi ve teknoloji şirketlerinin katılımlarını bekliyoruz.
Sizleri GÜNCE 2018’de aramızda görmek, bize güç verecektir.

İçten teşekkürlerimizle…

GÜNCE’18 Organizasyon Komitesi​


Yaklaşan Etkinlikler

Konum