Lisans


Ders planını indirmek için tıklayınız.


1. Yarıyıl

Ders

Türü

D

U

L

Kredi

AKTS kredisi

Matematik I*

Z

4

2

0

5

6

Fizik I*

Z

3

0

2

4

6

Genel Kimya *

Z

3

0

0

3

4

Genel Kimya Laboratuvarı*

Z

0

0

3

1,5

3

Çevre Mühendisliğine Giriş

Z

2

0

0

2

4

Türk Dili I*

Z

2

0

0

2

2

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I*

Z

2

0

0

2

2

Yabancı Dil I*

Z

2

0

0

2

2

SEÇMELİ DERS 1 (A GRUBU)

S

 

1

ZORUNLU DERSLER KREDİ TOPLAMI

21,5

29

SEÇMELİ DERSLER KREDİ TOPLAMI

1

YARIYIL KREDİ TOPLAMI

21,5

30

SEÇMELİ DERSLER (A GRUBU)

Güzel Sanatlar I*

S

1

0

0

0

1

Beden Eğitimi I*

S

1

0

0

0

1

2. Yarıyıl

Ders

Türü

D

U

L

Kredi

AKTS kredisi

Matematik II*

Z

4

2

0

5

6

Fizik II*

Z

3

0

2

4

6

Çevre Mikrobiyolojisi

Z

3

0

2

4

6

Teknik Resim*

Z

3

1

0

3,5

5

Türk Dili II*

Z

2

0

0

2

2

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II*

Z

2

0

0

2

2

Yabancı Dil II*

Z

2

0

0

2

2

SEÇMELİ DERS 2 (B GRUBU)

S

1

ZORUNLU DERSLER KREDİ TOPLAMI

22,5

29

SEÇMELİ DERSLER KREDİ TOPLAMI

1

YARIYIL KREDİ TOPLAMI

22,5

30

SEÇMELİ DERSLER (B GRUBU)

Güzel Sanatlar II*

S

1

0

0

1

1

Beden Eğitimi II*

S

1

0

0

1

1

3. Yarıyıl

Ders

Türü

D

U

L

Kredi

AKTS kredisi

Çevre Kimyası I

Z

2

0

2

3

5

Diferansiyel Denklemler*

Z

4

0

0

4

6

Akışkanlar Mekaniği

Z

2

1

0

2,5

5

Bilgisayar Temelleri ve Programlamaya Giriş*

Z

2

0

2

3

5

İstatistik

Z

2

1

0

2,5

3

SEÇMELİ DERS 3 (C GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 4 (C GRUBU)

S

2

0

0

2

3

ZORUNLU DERSLER KREDİ TOPLAMI

15

24

SEÇMELİ DERSLER KREDİ TOPLAMI

4

6

YARIYIL KREDİ TOPLAMI

19

30

SEÇMELİ DERSLER (C GRUBU)

Kentleşme Ve Çevre Sorunları

S

2

0

0

2

3

Elektromanyetik Kirlenme

S

2

0

0

2

3

İletişim Ve Takım Çalışması

S

2

0

0

2

3

Halk Sağlığı ve Çevre

S

2

0

0

2

3

Organik mikrokirleticiler

S

2

0

0

2

3

Çevre Müh. de Bilgisayar Uyg.

S

2

0

0

2

3

4. Yarıyıl

Ders

Türü

D

U

L

Kredi

AKTS kredisi

Çevre Kimyası II

Z

2

0

2

3

6

Hidroloji

Z

2

0

0

2

4

Hidrolik

Z

2

1

0

2,5

4

Statik-Mukavemet

Z

2

1

0

2,5

4

Ekoloji

Z

2

0

0

2

4

SEÇMELİ DERS 5 (D GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 6 (D GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 7 (E GRUBU)

S

2

0

0

2

2

ZORUNLU DERSLER KREDİ TOPLAMI

12

22

SEÇMELİ DERSLER KREDİ TOPLAMI

6

8

YARIYIL KREDİ TOPLAMI

18

30

SEÇMELİ DERSLER (D GRUBU)

Zemin Mekaniği

S

2

0

0

2

3

Ölçme Bilgisi

S

2

0

0

2

3

Ekotoksikolojiye Giriş

S

2

0

0

2

3

Deniz ve Göl Bilimleri

S

2

0

0

2

3

İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri

S

2

0

0

2

3

Radyoaktif Kirlenme

S

2

0

0

2

3

Gürültü Kirlenmesi ve Kontrolü

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERSLER (E GRUBU)

Afet Kültürü

S

2

0

0

2

2

Şehir ve Kültür - İstanbul

S

2

0

0

2

2

İşaret Dili

S

2

0

0

2

2

5. Yarıyıl

Ders

Türü

D

U

L

Kredi

AKTS kredisi

Temel İşlemler

Z

2

1

2

3,5

5

Kimyasal Prosesler

Z

2

1

0

2,5

4

Biyolojik Prosesler

Z

2

1

0

2,5

4

Atmosfer Kimyası

Z

2

0

0

2

4

Su Temini

Z

2

1

0

2,5

4

SEÇMELİ DERS 8 (F GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 9 (F GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 10 (F GRUBU)

S

2

0

0

2

3

ZORUNLU DERSLER KREDİ TOPLAMI

13

21

SEÇMELİ DERSLER KREDİ TOPLAMI

6

9

YARIYIL KREDİ TOPLAMI

19

30

SEÇMELİ DERSLER (F GRUBU )

Numerik Analiz ve Programlama

S

2

0

0

2

3

Reaksiyon Kinetiği ve Termodinamiği

S

2

0

0

2

3

Toprak Kirlenmesi

S

2

0

0

2

3

Çevresel Örnekleme Ve Analiz

S

2

0

0

2

3

Enstrümental Analiz

S

2

0

0

2

3

Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik

S

2

0

0

2

3

Kirlenmiş Ortamlardan Ağır Metal Giderimi

S

2

0

0

2

3

Biyokütle Çevrim Teknolojileri

S

2

0

0

2

3

6. Yarıyıl

Ders

Türü

D

U

L

Kredi

AKTS kredisi

Suların Arıtılması

Z

2

1

0

2,5

4

Hava Kirliliği ve Kontrolü

Z

2

1

0

2,5

4

Atıksuların Uzaklaştırılması

Z

2

1

0

2,5

4

Su Kalite Kontrolü

Z

3

0

0

3

4

Malzeme Bilgisi

Z

2

0

0

2

2

SEÇMELİ DERS 11 (G GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 12 (G GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 13 (G GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 14 (G GRUBU)

S

2

0

0

2

3

ZORUNLU DERSLER KREDİ TOPLAMI

12,5

18

SEÇMELİ DERSLER KREDİ TOPLAMI

8

12

YARIYIL KREDİ TOPLAMI

20,5

30

SEÇMELİ DERSLER (G GRUBU )

Çevre Yönetim Sistemleri

S

2

0

0

2

3

Kirlenmiş Toprakları Arıtma Teknolojileri

S

2

0

0

2

3

Atıksularda Arıtılabilirlik

S

2

0

0

2

3

Endüstriyel Atık Yönetimi

S

2

0

0

2

3

Hava Kirliliği Ölçme Teknikleri

S

2

0

0

2

3

Anaerobik Biyoteknoloji

S

2

0

0

2

3

Enerji Üretimi ve Çevre

S

2

0

0

2

3

Araştırma ve Yazım İlkeleri

S

2

0

0

2

3

Arıtma Tesisi Hidroliği

S

2

0

0

2

3

Su Yönetimi

S

2

0

0

2

3

7. Yarıyıl

Ders

Türü

D

U

L

Kredi

AKTS kredisi

Katı Atık Yönetimi

Z

2

0

0

2

5

Atıksuların Arıtılması

Z

2

2

0

3

5

Çevre Ekonomisi

Z

2

0

0

2

3

Bitirme Projesi I

Z

0

4

0

2

5

SEÇMELİ DERS 15 (H GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 16 (H GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 17 (H GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 18 (H GRUBU)

S

2

0

0

2

3

ZORUNLU DERSLER KREDİ TOPLAMI

9

18

SEÇMELİ DERSLER KREDİ TOPLAMI

8

12

YARIYIL KREDİ TOPLAMI

17

30

SEÇMELİ DERSLER (H GRUBU)

Çevre Etki Değerlendirme

S

2

0

0

2

3

Arıtma Çamurlarının Kontrolü

S

2

0

0

2

3

Suların İleri Arıtım Teknolojileri I

S

2

0

0

2

3

Gıda Kirlenmesi

S

2

0

0

2

3

Hava Kirliliği Modellemesi

S

2

0

0

2

3

Arazide Arıtma

S

2

0

0

2

3

Arıtma Tesislerinde Yapı Teknolojileri

S

2

0

0

2

3

Denize Deşarj Yapıları

S

2

0

0

2

3

Geri Kazanım Ve Yeniden Kullanma

S

2

0

0

2

3

Aktif Çamur Mikrobiyolojisi

S

2

0

0

2

3

Atık Yönetiminde Arıtma/Depolama/Uzaklaştırma Yaklaşımları

S

2

0

0

2

3

8. Yarıyıl

Ders

Türü

D

U

L

Kredi

AKTS kredisi

Çevre Modelleme

Z

2

1

0

2,5

4

Endsütriyel Kirlenme Kontrolü

Z

2

0

0

2

4

Çevre Hukuku*

Z

2

0

0

2

4

Bitirme Projesi II

Z

0

4

0

2

5

SEÇMELİ DERS 19 (I GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 20 (I GRUBU)

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERS 21 (J GRUBU)

S

2

0

0

2

2

SEÇMELİ DERS 22 (K GRUBU)

S

2

2

0

3

5

ZORUNLU DERSLER KREDİ TOPLAMI

8,5

17

SEÇMELİ DERSLER KREDİ TOPLAMI

9

13

YARIYIL KREDİ TOPLAMI

17,5

30

SEÇMELİ DERSLER (I GRUBU)

Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

S

2

0

0

2

3

Suların İleri Arıtım Teknolojileri II

S

2

0

0

2

3

Katı Atık Yönetiminde Seçme Konular

S

2

0

0

2

3

Atıksulardan Azot-Fosfor Giderimi

S

2

0

0

2

3

Çevre Mühendisliğinde Moleküler Teknikler

S

2

0

0

2

3

Çevre Mühendisliğinde Isıl İşlemler ve Uygulamaları

S

2

0

0

2

3

Tıbbi Atıkların Yönetimi

S

2

0

0

2

3

Yaşam Döngü Analizi Esasları

S

2

0

0

2

3

Nanoteknolojilerin Çevresel Uygulamaları ve Etkileri

S

2

0

0

2

3

SEÇMELİ DERSLER (J GRUBU)

İş Sağlığı ve Güvenliği*

S

2

0

0

2

2

İş Hukuku*

S

2

0

0

2

2

SEÇMELİ DERS (K GRUBU)

Uygulamalı Girişimcilik**

S

2

2

0

3

5

Mühendislik ve Etik

S

2

2

0

3

5

(*) Fakültesi ortak ders kapsamındadır.


MEZUNİYET KREDİ TOPLAMI: 155

MEZUNİYET AKTS TOPLAMI: 240

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2018–2019 EĞİTİM YILI LİSANS DERS PROGRAMLARI


Güz Yarıyılı

Bahar Yarıyılı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2018–2019 EĞİTİM YILI LİSANS SINAV PROGRAMLARI

GÜZ YARIYILI