Bölüm

1990 yılında kurulan Çevre Mühendisliği Bölümü 1990-1991 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamıştır. Bölümümüzde Lisans eğitimi yanında, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Programı adı altında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi de verilmektedir. Ayrıca Bölümümüzde, 1999-2000 Eğitim-Öğretim Yılı’nda zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce eğitimine başlanmış, bu program kapsamındaki ilk mezunlarını 2005 yılında vermiştir. İsteğe bağlı İngilizce eğitim, 2007 yılına kadar devam etmiştir.

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 17 yılı aşkın süredir çok sayıda “Çevre Mühendisi” mezun verirken, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Çevre Mühendisliği A.B.D. bünyesinde verilen eğitim ve hazırlanan tez çalışmaları ile “Yüksek Mühendis” ve “Doktora” mezunları vermiştir. Mezunlarımız, Türkiye’ de ve Yurtdışında önemli görevlerde yer almakta, sürekli eğitim kapsamında yürütülen iletişim çalışmaları ile mezunlarımızın eğitim sonrası gelişimi desteklenmektedir.

Bölümümüzde, halen 8 Profesör, 10 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 5 Araştırma Görevlisi, 3 Mühendis ve 1 bölüm sekreteri olmak üzere, 28 personel görev yapmaktadır.

Bölümümüzde bulunan su – atıksu ve emisyon laboratuarları farklı cihaz ve düzenekler ile zenginleştirilerek, çok sayıda tamamlanmış veya devam eden TUBİTAK, İ.Ü.BAP vb. desteklerle çok sayıda proje yürütülmektedir. Laboratuar ve Döner Sermaye hizmetleri ile Üniversite-Sanayi işbirliğinin güzel örnekleri verilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsünde yer alan Çevre Mühendisliği Bölümü hızlı gelişim göstererek 17 yıl gibi kısa bir sürede ülkedeki saygın çevre mühendisliği bölümleri arasında yerini almıştır. Mezunlarımız geniş vizyona sahip mesleğine hakim iyi bir mühendis olarak ülkemize hizmet vermektedirler.

İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, alanında verdiği lisans eğitimiyle, dünyada önde gelen çevre mühendisliği programları arasında yer almayı bir vizyon olarak belirlemiştir. Bölümümüzün misyonu, çevre mühendisliği alanında bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisans eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Bu bağlamda bilimsel ölçütlere mutlak uyumlu, özgün ve yaratıcı düşünceye sahip, özgüvenli, çözüm üretebilen, evrensel, saydamlık ve titizlik ilkelerine bağlı, paylaşımcı ve disiplinlerarası çalışabilen bilim insanları ve uzman bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ülkemizin doğal kaynaklarına sahip çıkan, çevre bilincine sahip, analitik düşünebilen, istatistiksel düşünme ve yorumlama becerisine sahip, bilimsel düşünceyi özümsemiş bireyler yetiştirmek bölümümüzün hedefleri arasındadır.